Ron Duffield
POWRÓT PÓŹNEGO DESZCZU. Tom I
500 str.

DLACZEGO OPÓŹNIŁ SIĘ POWRÓT CHRYSTUSA? HISTORIA ADWENTYZMU DNIA SIÓDMEGO 1844-1891. 

Książka Rona Duffielda to merytoryczna i bogato udokumentowana rozprawa o historii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego okresu 1844-1891, który oczekując na rychły powrót Pana i wylanie późnego deszczu Ducha Świętego, tego nie doświadczył. Z przedstawionej przez autora szczegółowej analizy wydarzeń i pism tamtego okresu wynika, że istniała wtedy szansa na powrót Chrystusa, jednak część liderów kościoła nie zrozumiała znaczenia skierowanego do niego w 1888 roku poselstwa Zbawiciela, do czego gorąco namawiała ich E.White. Ta pasjonująca i zarazem poruszająca pozycja opowiadająca o ważnym okresie historii kościoła „strzegącego przykazań i wiary Jezusa”, powinna być obowiązkową lekturą każdego adwentysty oczekującego na rychły powrót Chrystusa. W przekonujący bowiem sposób - poparty setkami dokumentów i pism z tamtego okresu - udziela odpowiedzi na pytanie, z jakich powodów pod koniec XIX wieku nie doszło do wylania późnego deszczu, choć wiele rzeczy na to wskazywało? I dlaczego dzisiaj Pan jeszcze nie powraca?

Bez zrozumienia tamtejszych wydarzeń nie poznamy prawdziwych przyczyn, dlaczego Chrystus nie opuszcza jeszcze niebiańskiej Świątyni, dlaczego ogromna wiekszość ludzi na świecie nie usłyszała poselstwa trójanielskiego, i dlaczego kolejne pokolenia wyznawców Bożego kościoła umierają nie doczekawszy żywo spotkania z Panem. Bez niego nie będziemy również w stanie wyjść z apatii w zwiastowaniu orędzia Apokalipsy 14,16-12 "donośnym głosem". Książka przekonuje, że „Powrót późnego deszczu” jest ściśle związany z tym, jak przygotowany (gotowy) jest zbór Pański.

PLANUJEMY WYDAĆ:
Alonzo T. Jones
Alonzo T. Jones
SPRAWDZAJ KIEDY BĘDZIEMY ZBIERAĆ NA TĘ KSIĄŻKĘ