Ron Duffield
POWRÓT PÓŹNEGO DESZCZU. Tom I
500 str.

HISTORIA ADWENTYZMU DNIA SIÓDMEGO OD 1844 DO 1891 r. DLACZEGO OPÓŹNIŁ SIĘ POWRÓT CHRYSTUSA?

Książka Rona Duffielda to najbardziej merytoryczna i udokumentowana rozprawa o historii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego okresu 1844-1891, który oczekując na rychły powrót Pana i wylanie późnego deszczu Ducha Świętego, z jakiegoś powodu zatrzymał się w ogłoszeniu całemu światu najważniejszego poselstwa zleconego mu przez Zbawiciela. Z przedstawionej przez autora szczegółowej analizy wydarzeń tamtego okresu wynika, że otworzyła się wtedy realna szansa na powrót Chrystusa. Jednak część liderów kościoła nie zrozumiała i nie przyjęła skierowanego do niego w 1888 roku poselstwa Zbawiciela, do czego gorąco namawiała ich E.White, trwając w przekonaniu, że kościół „jest bogaty i niczego nie potrzebuje”. Ta poruszająca pozycja pełna miłości wobec Bożego kościoła „strzegącego przykazań i wiary Jezusa”, opowiadająca o najważniejszym okresie jego historii, powinna być obowiązkową lekturą każdego adwentysty. W przekonujący bowiem sposób - poparty setkami dokumentów i pism z tamtego okresu, w tym wieloma wypowiedziami E.White - udziela odpowiedzi na pytanie, z jakich powodów pod koniec XIX wieku rozpoczęło się i szyblo zatrzymało wylanie późnego deszczu Ducha Świętego. A więc dlaczego opóźnia się powrót Pana?

Bez zrozumienia tego co wtedy się wydarzyło, zbór Pański nie pozna powodów, dlaczego Chrystus Arcykapłan wciąż nie opuszcza niebiańskiej świątyni, dlaczego wiekszość ludzi na świecie nadal nie usłyszała orędzia trzech aniołów i dlaczego kolejne pokolenia adwentystów umierają w rozczarowaniu, nie doczekując żywo spotkania z Panem. Bez tego nie będzie on również w stanie zaradzić apatii w głoszeniu zleconego mu poselstwa z księgi Objawienia 14, 6-12, a tym samym duchowej niemocy. Tylko zmierzenie się z własną historią oraz powrót do głoszenia donośnym głosem zleconego przez Chrystusa poselstwa trzech aniołów, rozpocząć może „Powrót późnego deszczu”.

PLANUJEMY WYDAĆ:
Alonzo T. Jones
John N. Andrews
Alonzo T. Jones
SPRAWDZAJ KIEDY BĘDZIEMY ZBIERAĆ NA TĘ KSIĄŻKĘ