POBIERZ
PRZECZYTAJ
Piotr Stanisławski
Zwodnicza Droga do Ducha Świętego
52 str.

Broszurę można już czytać, pobierać i wysyłać znajomym!

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi" - J 8,32

Czy to możliwe, aby cały współczesny chrześcijański ruch charyzmatyczny liczący zaledwie 120 lat, a rozwijający się dzisiaj w neopentekostalnych odmianach we wszystkich niemal kościołach, mógł być mistyfikatorskim dziełem szatana, który potrafi "przybierać postać anioła światłości” i imitować działanie Ducha Świętego (2 Kor 11,14, Mt 7,22-23)? Przypuszczenie takie wydaje się niewiarygodne, bowiem dotyczy ogólnoświatowego ruchu religijnego obejmującego dzisiaj ok. 700 mln. charyzmatycznych chrześcijan, którzy doświadczyli tzw. "chrztu w Duchu Świętym" – protestantów, prawosławnych, mesjańskich żydów oraz rzymskich katolików – a w swoich „odnowach w Duchu Świętym" co najmniej upadku na ziemię z utratą przytomności. Niniejsze studium przedstawia mocne historyczne i biblijne argumenty, pokazujące, że nowożytne „ożywienie w Duchu Świętym” jakie przenika obecnie wszystkie kościoły, które jednocześnie głoszą wykluczające się dogmaty wiary, nie jest dziełem Ducha Świętego lecz ducha szatańskiego wprowadzającego fałszywą ewangelię jedności opierającą się na „wspólnym doświadczaniu ducha” ponad naukami Słowa Bożego. Jej celem jest utworzenie „duchowej jedności” łączącej wszystkich chrześcijan, a w istocie objęcie i zjednoczenie jednym "synkretycznym duchem” ludzi wszystkich wyznań i religii.

Gdyby Duch Święty manifestował się w ten sam sposób wśród tak bardzo podzielonych doktrynalnie chrześcijan, oznaczałoby to, że potrafi żyć w jedności z odstępstwem oraz kłamstwie. Z przedstawionej w publikacji analizy Pisma Świętego wynika, że „Duch” współczesnych charyzmatycznych chrześcijan działa odmiennie od Ducha Świętego apostolskiego Kościoła, który nigdy nie legitymizował fałszywych nauk i nie przewracał ludzi na ziemię odbierając im przytomność, jak również nie inspirował chrześcijan, aby bezpośrednio do Niego się modlili i Go wzywali. Dlatego szatan wkroczył na ten zakazany teren, aby zwodzić chrześcijan i nakłaniać do adoracji anioła, który „podszywa się pod anioła światłości”. Tej presji bardzo mocno poddawani są także Adwentyści Dnia Siódmego, którzy neopentekostalnemu ruchowi stawiają najsilniejszy opór wśród chrześcijan, a obecnie przechodzą mocny napór w lokalnych kościołach, aby otworzyli się na fałszywego "Ducha" i do niego modlili. Niniejszą publikację przeczytać powinien każdy chrześcijanin, w tym adwentysta, oraz wszyscy rodzice, ponieważ dzieci są coraz częstszymi ofiarami zwodniczej charyzmanii.

UŻYJ TĘ KSIĄŻKĘ W MISJI
Wydawnictwo może udostępnić nieodpłatnie tę książkę w formie przygotowanej do druku wszystkim zainteresowanym, którzy chcieliby ją wykorzystać w celach ewangelizacyjnych – czyli kościołom, zborom, nieformalnym grupom, społecznościom lub indywidualnym osobom. W takim przypadku należy skontaktować się z wydawnictwem, aby omówić szczegóły.
POBIERZ TĘ KSIĄŻKĘ W PDF lub ePUB / WYŚLIJ ZNAJOMYM