KOSZT WYDANIA
7500 zł
DOTĄD WPŁACONO
5580 zł
WESPRZYJ
Artur Gowroń
CHRYSTUS POKALANY - Orędownicy Krainy Umarłych
300 str.

Druga część traktatu CHRYSTUS POKALANY opisującego wielowiekowe dzieło odbierania Chrystusowi w powszechnym kościele naczelnego miejsca, Jego niezbywalnych praw, własności i przywilejów, jakie uzyskał przelaną krwią za rodzaj ludzki. Niniejszy tom pt. „Orędownicy Krainy Umarłych” objaśnia spirytystyczny charakter kultu „dusz umarłych”, który pojawił się w chrześcijaństwie, gdy wstępować do niego zaczęły rzesze prześladowanych pogan, których religię zakazały cesarskie edykty. Kult ten rozwinął się w antychrystowy i bałwochwalczy kult „świętych orędowników” wstawiających się rzekomo u Boga – jak Chrystus – za grzesznikami, a w kolejnej fazie równiez w kult "dusz czyśccowych". Autor wykazuje, że kult „dusz świętych” tworzący dzisiaj panteon 11 tys. fałszywych pośredników i orędowników, odsuwa chrześcijan od bezpośredniej łączności z jedynym ich Pośrednikiem i Orędownikiem jaki zamieszkuje niebo – Synem Bożym. Kult ten usuwa również z horyzontu ich poznania służbę Chrystusa w świątyni niebiańskiej oraz podważa fundamentalną biblijną prawdę o jedynej nieśmiertelnej istocie we wszechświecie – Bogu.

Przejęta od pogan wiara w „nieśmiertelne dusze” i życie pozagrobowe nie tylko sprzyjała rozwojowi kultu „świętych”. Wpłynęła też na powstanie nowych, niebiblinych dogmatów, wypaczyła kolejne nauki Chrystusa oraz wprowadziła wierzących w spirytystyczną duchowość z kontaktami z demonicznymi duchami, ukrywającymi się za tzw. „duszami świętych” oraz „duszami czyśćcowymi". Książka szczegółowo konfrontuje z Biblią dogmaty o nieśmiertelnej duszy, piekle, czyśćcu, zstąpieniu Jezusa do piekieł, w tym objaśnia wszystkie teksty Pisma Świętego, którymi papieska teologia próbuje uzasadnić swoje dogmaty posługując się spekulacją, manipulacją i sofistyką. Objaśnia również charakter propagowanej przez Rzym od drugiej połowy XX wieku nauki w powszechne zbawienie ludzi (apokatastazę) w połączeniu z "pustym piekłem". To pozycja, z którą zapoznać się powinna każda osoba wierząca w nieśmiertelne dusze, czyściec i piekło oraz praktykująca w jakiejkolwiek formie kult „umarłych dusz” członków swojej rodziny, ponieważ wszystkie one są częśćią spirytystycznej obrzędowości zabronionej przez Pismo Święte.    

PLANUJEMY WYDAĆ:
Alonzo T. Jones
John N. Andrews
Alonzo T. Jones
POMÓŻ NAM WYDAĆ TĘ KSIĄŻKĘ I UDOSTĘPNIĆ BEZPŁATNIE