KOSZT WYDANIA
7300
DOTĄD WPŁACONO
1110
WESPRZYJ
Artur Gowroń
CHRYSTUS POKALANY - Bluźniercza Królowa Niebios
250 str.

„Bluźniercza Królowa Niebios” to tytuł trzeciej części traktatu CHRYSTUS POKALANY przedstawiającego dzieło pozbawiania Chrystusa w powszechnym kościele wszystkich Jego przywilejów i niezbywalnych własności, jakie uzyskał własną ofiarą krzyżową. Poświęcona jest historii, rozwojowi i duchowemu charakterowi współczesnego kultu Maryi. Czytelnik poznaje nie tylko przyczyny pojawienia się z początkiem IV wieku w chrześcijaństwie kultu Maryi, powody, dla których apostołowie i cały późniejszy Kościół nie modlili się do matki Jezusa i nie wyznawali wiary „przez Maryję do Jezusa”, jaką potem lansują mariolodzy, oraz dlaczego Nowy Testament milczy na temat Marii po wydarzeniach Pięćdziesiątnicy. Poznaje także tajemnicę największego w historii kultu kobiety, któremu początek dały religie pogańskie a do chrześcijaństwa wprowadzili autorzy kilkudziesięciu maryjnych apokryfów, tworzące zręby wszystkich późniejszych dogmatów maryjnych. 

Książka to także biblijne studium o Marii i dogmatach maryjnych oraz analiza zwodniczej współczesnej mariologii. Ukazuje niedostrzegalną dla wielu chrześcijan prawdę, że nieżyjąca matka Jezusa ze względu na najbliższe rodzinne powinowactwo stała się dla szatana najlepszym obiektem, na który scedował – nie wzbudzając ich podejrzeń – wszystkie atrybuty, cechy, własności i zasługi Chrystusa, jak również całe duchowe dziedzictwo starożytnego pogańskiego kultu "Królowej Niebios" i "Bogini Matki". Niezwykle ważną częścią książki jest analiza objawień maryjnych, ukazująca ich duchowe pochodzenie, bluźnierczy i spirytystyczny charakter oraz porównująca Maryję z objawień z Marią z Ewangelii. Wynika z niego, że to dwie inne osoby prezentujące całkowicie odmienne postawy, różniące się charakterem oraz wyznawaną wiarą. Zjawa Maryi skupia na sobie uwagę, nieustannie żąda dla siebie czci, modlitw, pokładania w niej nadziei oraz budowy sanktuariów. Czyni siebie "ratunkiem dla świata" i "ostatnim środkiem zbawienia". Jej słowa rażąco kontrastują z całą nauką Słowa Bożego oraz postępowaniem ewangelicznej Marii, która prezentowała postawę uniżenia, uległości, pokory, kierując wzrok innych zawsze na Zbawiciela. To lektura, po którą sięgnąć powinnna każda osoba modląca się do Maryi, zaangażowana w kult Maryi lub oddana duchowości maryjnej.

PLANUJEMY WYDAĆ:
Alonzo T. Jones
John N. Andrews
Alonzo T. Jones
POMÓŻ NAM WYDAĆ TĘ KSIĄŻKĘ I UDOSTĘPNIĆ BEZPŁATNIE